מטוסי שלל

Bookmark and Share
מטוסי קרב
מטוסי תובלה וקישור
מטוסי סיור ובקרה

מיקויאן מיג-23 פלוגר

סוג מטוס קרב חד-מנועי
ארץ ייצור בריה"מ
מימדים מוטה: כנף פרושה - 14.25 מטרכנף מכונסת - 8.17 מטר, אורך - 18.15 מטר, גובה - 5.50 מטר, שטח כנף - 27.30 מ"ר
ביצועים מהירות מירבית - מאך 2.35 בגובה 39,370 רגל, שיעור נסיקה - שלוש דקות ל30,000- רגל, סיג רום - 55,775 רגל, טווח - 1,300 ק"מ
משקל ריק - 8,200 ק"ג,מירבי - 18,900 ק"ג
מנוע טומנסקי R29-B בעל דחף של 8,000 ק"ג (11,500 ק"ג במבער)
חימוש תותח GSH-23 מ"מ בגחון, טילי אוויר-אוויר אטול, אפיד או אפקס