אודות החיל

מ"מ ראש להק אוויר/ ראש להק מסוקים - תא"ל יעקב שהרבני


תא"ל יעקב שהרבני התגייס לקורס-הטיס בשנת 1981. בשנת 1984 סיים בהצטיינות את הקורס כטייס מסוקי קרב.
במהלך שירותו בחיל שימש כמפקד מגמת מסוקים בבית-הספר לטיסה, מפקד בסיס עובדה, מפקד היחידה לשיתוף פעולה ובקיץ 2007 מונה לראש להק מסוקים.
בחודש ינואר 2010 מונה לממלא מקום ראש להק אוויר.
תת-אלוף שהרבני סיים בהצטיינות יתרה תואר ראשון בכלכלה ומדעי המחשב באוניברסיטת בר אילן וסיים בהצטיינות תואר שני בניהול משאבים לאומיים באוניברסיטה לבטחון לאומי בוושינגטון.

להק אוויר אחראי על הפעילות המבצעית, פעילות האימונים וההדרכה והפעילות השוטפת של חיל-האוויר. הלהק מנהל את תהליך הפעלת הכוח, אחראי על פיתוח תורות לחימה, מאשר צרכים מבצעיים, קובע את מדיניות אימון הכוח האווירי ואחראי על קביעת יעדי כוננות וכשירות של הכוח המבצעי. בנוסף, להק אוויר אחראי על קביעת יעדי ההתגוננות והאבטחה הקרקעית בחיל וכן על קביעת מדיניות בטחון-שדה. הלהק מייצג את חיל-האוויר בפני גורמים חיצוניים בכל הקשור לפעילותו המבצעית של החיל ולהשתלבותו בלחימה הצה"לית באימונים ובמבצעים.

להק אוויר למסוקים עוסק במדיניות הטיסה של מערך המסוקים. הלהק אחראי על פיתוח הכוח במערך המסוקים, הן באמצעות אישור צרכים מבצעיים והגדרת יעדי כשירות והיערכות והן על-ידי קביעת תוכנית אימונים והדרכה. בנוסף, הלהק משמש כמקשר העיקרי בין זרוע היבשה לחיל-האוויר במגוון נושאים ובעיקר בנושאי פיתוח תורת הלחימה ושיפור האימון המשותף.