יומן ארועים

Bookmark and Share
הפעילות האווירית בנגב
"סנגב": הפעילות האווירית בנגב יוצאת לדרך

ההתקפות החוזרות ונשנות על היישובים העבריים המרוחקים והמנותקים בנגב, חייבו פעילות אינטנסיבית של מטוסי "שירות האוויר" באיזור זה. התרחבותה הצפויה של הפעילות המבצעית השוטפת במרחב הנגב והשאיפה למצות ככל הניתן את המטוסים המעטים במשימות בטחון, עוררו צורך בפקודה מסודרת ומתואמת בין "שירות האוויר", המטכ"ל ומפקדת כוח הפלמ"ח בנגב. פקודה זו פורסמה על-ידי מטה "שירות האוויר" במחצית השנייה של חודש דצמבר 1947 וכונתה בשם "סנגב" (סיורי נגב).

בהתאם לפקודה האמורה, ביצעו מטוסי "שירות האוויר" סיורים מעל יישובי הנגב, בתיאום עם הסיורים הקרקעיים שנערכו שם. הטייסים גם קישרו בין הסיורים הקרקעיים לבין היישובים והזעיקו עזרה מהיישובים במקרה שסיור קרקעי נקלע למצוקה. לשם ניצול מירבי של המטוסים המעטים, תוכננו הסיורים בהקפדה רבה, במגמה לחלוף מעל רוב נקודות היישוב. המטוסים הטילו דואר, עיתונים וחומרי רפואה. מדי פעם ליוו המטוסים קבוצות של עובדים ולוחמים שיצאו לבצע תיקונים בקווי המים, אשר הותקפו שוב ושוב על-ידי בדואים. משימה אחרת של מטוסי "שירות האוויר" - "טיסות החירום" - כללה פינוי פצועים מיישובים מותקפים, שהתנהלו לעיתים קרובות במקביל לחילופי יריות בין הצדדים הלוחמים.

אופייה של פעילות "שירות האוויר" בנגב הושפע מריחוק היישובים המותקפים ממרכזי היישוב היהודי וקשיי התחבורה והקשר אליהם, דלות אמצעי הלחימה, המידע המקוטע שהיה בידי הטייסים בשל העדר מערכת קשר ובקרה, והפיקוח הבריטי שמנע חופש פעולה מלא. ההתקפות על יישובים מבודדים יצרו מצב חדש, שחייב את הפעלת "שירות האוויר" בהתרעות קצרות ובמשימות מורכבות יותר מאלה שביצע עד כה. תוך כדי התארגנותו ככוח אווירי צבאי, נדרש איפוא אותו גרעין קטן של טייסים ומטוסים קלים לקיים פעילות מבצעית הולכת וגוברת.

אחד מנתיבי "סנגב"
אחד מנתיבי "סנגב"