יומן ארועים

Bookmark and Share
העיראקים תוקפים פורסם בתאריך 16.05.1948

מטוסי אנסון עיראקיים תוקפים את בית יוסף.