יומן ארועים

Bookmark and Share
מבצע "אביבה" פורסם בתאריך 11.10.1956
מבצע "אביבה": טייסי חיל-האוויר מטיסים בחשאי עשרה מטוסי דקוטה מצרפת לישראל, לתיגבור מערך התובלה של החיל לקראת מלחמת סיני.

מצבת מטוסי התובלה של החיל באוקטובר 1956 היתה 12 מטוסי דקוטה ושלושה מטוסי נורד. קיבולתם היתה קטנה יחסית, כך שלא היה ביכולתו של חיל-האוויר להצניח כוח בסדר גודל גדודי בעומק שטח האויב.

צרפת הביעה נכונות להשאיל לישראל 10 מטוסי דקוטה לתקופת מבצע "קדש" (מלחמת סיני), על מנת להקל על המצוקה שנוצרה בהיעדר מספר סביר של מטוסי תובלה ישראליים. כמו במבצע העברת מטוסי המיסטר מצרפת לישראל מספר חודשים קודם לכן, הוטלה משימת העברתם על טייסי חיל-האוויר.

ההטסה, שכונתה מבצע "אביבה", בוצעה בשני מטסים של חמישה מטוסים. המטס הראשון המריא ב-11 באוקטובר 1956 משדה התעופה הצבאי בומון ליד פאריז וטס דרך ביזרטה שבצפון אפריקה לעקרון, מרחק תשע שעות טיסה. מכלי דלק נוספים הותקנו בתוך המטוסים, ואלה אפשרו את הטיסה הממושכת.

המטס השני נערך ב-23 באוקטובר 1956, בנתיבי טיסה בינלאומיים. שלושה מטוסים טסו בנתיב בומון-נפולי-אתונה-עקרון, והשניים הנותרים - בנתיב בומון-רומא-הראקליון-עקרון. המבצע כולו נערך תחת מעטה כבד של חשאיות.

דקוטה
דקוטה