יומן ארועים

Bookmark and Share
רמ"ח אוויר חדש

מרדכי הוד, לימים מפקד חיל-האוויר, מתמנה לראש מחלקת אוויר, במקומו של גדעון אלרום.