יומן ארועים

Bookmark and Share
וחוזר חלילה פורסם בתאריך 15.08.1966
ושוב: מיראז' ישראלי מפיל מיג-21 סורי.

בליל 14 באוגוסט 1966 עלתה ספינת משמר של חיל-הים, מטיפוס "נושאת מכוניות" (נמ"כ), על שרטון בכינרת ליד מסעודיה. בבוקר, לקראת השעה 9:00, התרחש אירוע חריג ביותר: רביעיית מיג-17 סורית, בחיפוי שני מטוסי מיג-21, תקפה את הספינה. אחד ממטוסי המיג-17 הופל מאש נ"מ שנורתה מהספינה. בשעה 8:57 הוזנקו כנגד המטוסים הסוריים זוג מטוסי מיראז', שהוטסו על-ידי סרן יהודה קורן וסרן אבי לניר. כשהגיעו למקום, בגובה נמוך, הסתבר שהמיגים כבר שבו לבסיסם, אולם השניים נשארו לפטרל במקום.

כעבור זמן קצר הופיעו באזור מטוסי מיג-21 נוספים. המפגש עם מטוסי המיראז' היה פנים אל פנים, בגובה 12 אלף רגל. המיגים פנו ימינה והסתדרו בטור עורפי בכיוון צפון-מזרח. המיראז'ים טסו אחריהם, גם הם בטור עורפי, כשקורן מוביל את המבנה. המיגים צללו לגובה נמוך במהירות גבוהה. קורן החל לסגור את הטווח ביניהם.

בטווח 1,200 מטר שיגר קורן לעבר המיג האחורי טיל שפריר, שפגע בקרקע. בטווח 800 מטר פתח קורן באש תותחים. הצרור היה קצר, וטייס המיג האחורי הגיב בשבירה והמשיך בפנייה תוך נסיקה קלה. אולם הטווח הלך ונסגר. כשהגיע קורן למרחק 300 מטר מהמיג הוא ירה צרור קצר שפגע בכנפי המיג. המיג החל לבעור ופגע באדמה.

כנף מטוס המיג-17 שהופל
כנף מטוס המיג-17 שהופל