יומן ארועים

Bookmark and Share
לחפש את כולם פורסם בתאריך 07.06.1967
סרן יהודה פרי, קברניט מסוק S-58 , יוצא לחלץ טייס פוגה שנטש באזור מעלה אדומים. למרות שמסוקו נפגע מאש מקלעים, ממשיך פרי בחיפושים ולא מרפה מהמשימה עד שיורדת החשיכה. על מעשהו זה הוענק לו עיטור העוז. טייס הפוגה שנטש, סרן שבתאי בן-אהרון, נרצח ככל-הנראה על-ידי חיילים ירדניים, או בדואים.

לקראת החשיכה הוזנק צוות מסוק S-58 , בפיקודו של סרן יהודה פרי (פריצקר). הצוות נקרא למשימת איתורו וחילוצו של טייס מטוס פוגה מגיסטר, אשר נראה צונח ממטוסו שנפגע מאש נ"מ חזקה, בעת תקיפת שיירה ירדנית במעלה אדומים.

מטוסי המיראז' שחגו באותה עת מעל שטח הלחימה, דיווחו כי באחד הוואדיות נראה מצנח. לעבר המסוק ניתכה אש נ"מ עזה, אך סרן יהודה פרי התעלם ממנה והנחית את מסוקו בערוץ הצר. הוא גילה כי המצנח מיותם ומחובר אליו רק תרמיל. פרי העריך כי הטייס נמצא כנראה בסביבה והמשיך לסייר בתוך הערוצים בעוד אש מקלעים כבדה נורית לעברו במשך כל אותה עת.

המסוק ספג פגיעות, אך הצוות לא הרפה מן המשימה. רק החשיכה היורדת אילצה את צוות המסוק לחדול מן החיפושים.

על דבקות במטרה ועל גילוי אומץ לב מיוחד תחת אש אויב, הוענק לסרן יהודה פרי עיטור העוז. טייס המטוס שנטש, סרן שבתאי בן-אהרון ז"ל, נרצח ככל הנראה על-ידי חיילים ירדניים, או בדואים, שגילוהו בערוץ הוואדי.