יומן ארועים

Bookmark and Share
תוקפים את הטילים פורסם בתאריך 07.06.1967
מטוסי חיל-האוויר תוקפים סוללות טילי קרקע-אוויר מצריות בסיני.

כשהתקרבו כוחות הקרקע למרכז סיני, החלו לאיים סוללות הטילים על מטוסי חיל-האוויר שניהלו קרבות אוויר מעל מערב סיני. לכן הוחלט לתקוף את סוללות טילי הקרקע-אוויר המצריות. ב-7 וב-8 ביוני 1967 המריאו מטוסי חיל-האוויר ל-33 גיחות נגד סוללות הטילים, כשבאחת הגיחות הופל ונהרג סרן בנימין רומח, טייס מיראז' מטייסת "הקרב הראשונה". רומח היה מוביל המשנה של המבנה שתקף סוללת טילים בתל אל-כביר, ומטוסו הופל על-ידי טיל שנורה מסוללה אחרת. היה זה המטוס היחיד שהופל במלחמת ששת הימים מפגיעת טיל קרקע-אוויר מצרי.

ביום הראשון למלחמה הותקפו סוללות הטילים על-ידי שלושה מבנים שביצעו 11 גיחות. אחד מתוך שלושת המבנים תקף סוללת טילים כחלק ממשימתו, ואילו השניים הנותרים תקפו את הטילים כמשימה משנית. בחמשת ימי המלחמה הנותרים הותקפו סוללות הטילים על-ידי 11 מבנים, שביצעו, כאמור, 33 גיחות. שמונה מתוך 11 המבנים נשלחו מלכתחילה כנגד סוללות הטילים, בעוד ששלושת הנותרים הופנו לכך על-ידי בקרי התקיפה. שישה מבנים נוספים, שביצעו 18 גיחות, נשלחו לתקוף סוללות טילים, אך הם לא תקפו: אחד מהמבנים, מטייסת "הקרב הראשונה", הופנה למשימה אחרת בדרכו, ולכן לא הגיע אל סוללת הטילים. שני מבנים מטייסות "העטלף" ו"אבירי הצפון", מצאו את סוללת פאיד-מזרח עזובה ושני מבנים מטייסת "הסילון הראשונה" לא מצאו את יעדם. התקיפה של המבנה השישי מטייסת "הקרב הראשונה", אשר נועד לתקוף את סוללת הטילים שנקראה "ק'מ-65", בוטלה בעקבות נפילת טייס מטייסת זו בעת שתקף את סוללת תל אל-כביר.

ביום הראשון למלחמה הותקפו סוללות הטילים בפורט-סעיד, באל-מנייף ובפאיד-מזרח. האחרונה התגלתה כסוללת דמה. בחמשת ימי המלחמה הנותרים הותקפו סוללות הטילים בסואץ-מזרח (הסוללה שליד המתלה), בעיון-מוסא, בפאיד-מזרח (בפעם השנייה), באל-בלח, בפירדאן, באל-מנייף (בפעם השנייה), באל-חפייר, בג'ניפה ובתל אל-כביר. בסך הכל הותקפו תשע סוללות של טילי קרקע-אוויר (מהן שתיים הותקפו פעמיים) ב-14 מבנים, שכללו 44 מטוסים.

בכל הסוללות הושמד מכ"ם ההנחיה, פרט לזה של הסוללה בסואץ-מזרח. בחלק מהסוללות הושמדו גם חלק ממתקני השיגור, טילים וכן סוללות נ"מ. סוללת הטילים סואץ-מזרח נלקחה שלל כמעט בשלמותה. חלק ממנה הושמד על-ידי מטוסי חיל-האוויר ועל-ידי כוחות צה"ל, וחלק מילטו המצרים. מסוללת הטילים בעיון-מוסא לא נותר דבר, שכן המצרים לקחו עימם את חלקיה העיקריים ואת יתרם השמידו.