מלחמות ומבצעים

מבצע "עובדה"

10-6 במרס 1949

לאחר חתימת הסכם שביתת הנשק עם מצרים, הגיע תור המו"מ לחתימת הסכם דומה עם ממשלת ירדן, אלא שאז התברר כי ירדן דורשת לעצמה בעלות על הנגב הדרומי, לרבות אילת. כדי להעמיד את ירדן בפני עובדה מוגמרת של שליטה ישראלית מוחלטת על איזור זה, תוכנן ובוצע מבצע "עובדה" על-ידי שתי חטיבות של צה"ל. מטוסי חיל-האוויר נקראו לסייע למבצע על-ידי סיורים וצילומים בדרך לאילת ואיתור שטחים מתאימים לנחיתת מטוסים כבדים, שנועדו לספק את צרכי שתי החטיבות.

השטח שהוכשר כמנחת היה בשדה אברהם, כ-50 ק"מ מצפון לאילת. לצורך העברת האספקה ושאר צרכי החטיבות, הוקצו למבצע שלושה מטוסי קומנדו, שלושה מטוסי דקוטה ומטוסי קרב לליווי. הנתיב לשדה אברהם מעקרון עבר מעל באר-שבע והטיסות התבצעו בדממת אלחוט. בשלושת ימי המבצע הראשונים, הועברו מבסיס חיל-האוויר עקרון עשרות טונות של ציוד. המטוסים הקלים של חיל-האוויר סיירו בנתיב שבו התקדמו כוחות הקרקע והתריעו מפני איומים צפויים.

גם לאחר כיבושה של אום-רשרש (אילת), הנפת דגל הדיו המפורסם וסיום מבצע "עובדה" - ב-10 במרס 1949 - המשיך חיל-האוויר בביצוע טיסות אספקה רבות לשדה אברהם ולאילת עצמה. 

מבצע עובדה
מבצע עובדה