טייסות החיל

טייסת המל"טים הראשונה


כשמה, טייסת "המל"טים הראשונה" היא הטייסת הראשונה בחיל-האוויר הישראלי שהפעילה מטוסים ללא טייס (מל"טים). כיום, מפעילה הטייסת את מטוסים ה"שובל", מטוסים בעלי יכולות צילום ועקיבה אשר מופעלים דרך קרון משימה על ידי אנטנות תקשורת. על הפעלת המטוסים מופקדים מפעילי כטב"ם (כלי טיס בלתי מאויש), קצינים שתפקידים לנהל את המשימה של כלי הטיס מהקרון.

הרקע להקמה
במהלך מלחמת ההתשה החל מערך הטק"א המצרי לקלוט סוללות S.A 2\3 הופעתן של הסוללות החדשות בזירה הסבה לחיל-אוויר אבידות, ומאידך פגעה ביכולת איסוף המודיעין החזותי. בחיפוש אחר פיתרון יעיל שיוכל להביא מודיעין מבלי לסכן חיי אדם, נבחנה האפשרות להצטייד בכלי טיס בלתי מאויישים.

לאחר בחינת מספר אפשרויות נחתם בסוף יולי 1970 חוזה עם חברת "טלדאין-ראיין", במסגרתו התחייבה החברה לפתח דגם חדש ומשופר של מטוס ללא טייס (מל"ט) מסוג מב"ט (מטוס בלי טייס) - שיהיה בעל יכולות צילום בגובה רב ונמוך, ויכולת טיסה לטווח ארוך. 12 מל"טי המב"ט הראשונים הגיעו ארצה לקראת סוף חודש יולי 1971.

הטייסת מתחילה את דרכה
ב-1 באוגוסט 1971 הוקמה יחידת המל"טים בפלמחים. משימותיה העיקריות כללו צילומים מהאוויר באזורים מוכי טילים וביצוע הטעיות. עם קליטת המל"טים פרסה הטייסת לאתר ההפעלה המבצעי הראשי שלה בבח"א 3 (רפידים) שבסיני, עקב קירבתו לזירת הפעילות המבצעית בגזרה המצרית. טיסה ראשונה במסגרת הטייסת נערכה מיד לאחר פתיחתה. את גיחתה המבצעית הראשונה ביצעה הטייסת בחודש ספטמבר 1971 באזור
תעלת סואץ, לאחר הפלת מטוס ה"ענק" על ידי S.A 2מצרי. טיסות הניסוי הסתיימו במהלך חודש דצמבר, ובשלהי חודש זה הוכרזה הטייסת כמבצעית.

הולכים בתלם
במהלך יוני 1971 יצאה משלחת נוספת של חיל-אוויר לארה"ב, לאפיון מל"ט הטעיה כנגד מערכי הטק"א. בביקור זה אותר בחברת "נורתרופ" מטוס ללא טייס קטן ופשוט, שענה על הצורך המבצעי. המשלחת חתמה על חוזה לאספקת 27 מל"טים, שהגיעו ארצה בחודש דצמבר 1971, וזכו לכינוי "תלם". ייעודו העיקרי של ה"תלם" היה פתיון שימשוך אליו את הטק"א, ובדרך זו יקל על מטוסי הקרב לזהות את סוללות הטילים ולהשמידן.

את טבילת האש המבצעית עבר ה"תלם" במלחמת יום כיפור. התלם שימש במלחמה כמטוס להטעיית ולשיבוש מערכות המכ"מ. במהלך המלחמה שיגרה הטייסת 23 תלמים, מהם 18 שיגורים מוצלחים ו-5 שיגורי נפל. על כל שיגור של 4-2 תלמים שיגרו המצרים 25-20 טילים לאוויר, ולכן הוכיחו עצמם כפתיונות יעילים מאוד. תוספת חשובה של 200 "תלמים" הגיעה מארה"ב, במהלך המלחמה.

בגזרה הדרומית פרסה הטייסת את מל"טי המב"ט. המב"ט הופעל באופן אינטנסיבי במשך 12 ימי לחימה, וביצע 19 גיחות, במהלכן נימחו 10 מל"טים. בסיום המלחמה נותרו בטייסת 2 מב"טים בלבד. הוחלט לעבות את סד"כ המב"ט שנשחק במלחמה, ו-24 מל"טי מב"ט חדשים הוזמנו עבור הטייסת.

לאחר המלחמה הוחלט גם על הפעלת מל"טי השדמית, שנרכשו במקור כמטוסי מטרה לניסויי אמל"ח. בניגוד למב"ט, השדמיות הינן פלטפורמות בעלות יכולת תמרון, שאופן הטסתם שונה בתכלית, והן מיועדות להפעלה ברגיעה. שיגור ראשון של שדמית בחיל-אוויר בוצע ב-10 ביוני 1975.

מתמקדים במודיעין
ב-1 ביולי 1979 ניתן תוקף להקמת גף לקליטת מטוסים זעירים ללא טייס ביחידת המל"טים. השימוש ההולך וגובר בכלים בלתי מאוישים לקבלת תמונת מודיעין חזותית בזמן אמת, הביא את התעשייה האווירית לפיתוחו של מזל"ט נושא מטע"ד טלוויזיוני מיוצב, בעל יכולת שידור שכונה "זהבן". 20 מזל"טים מסוגו נקלטו בטייסת ביוני 1979.

הגרסה הראשונית של ה"זהבן" כללה מזל"ט קצר כנפיים שהיה משוגר בעזרת רקטות. לאחר שיפורים ושינויים הוארכה מוטת כנפיו בכ-2 מטר, והוקנתה לו יכולת המראה עצמאית ממסלול, ע"י מטיס חוץ. פעילותו המבצעית הראשונה של ה"זהבן" נערכה במהלך משבר הטילים בלבנון בשנת 1981, כשאחד המזל"טים הוזנק והצליח לשדר בזמן אמת תמונה חזותית של מערכי הטק"א הסורי באיזור.

למרות שעיסוקה המהותי של הטייסת הוא איסוף מודיעין, נזקפה לזכותה הפלה של מטוס אויב. ב-14 במאי 1981 השתתף מב"ט של הטייסת בגיחת צילום בגובה 40,000 רגל מעל בקעת הלבנון. במהלך הטיסה הזניקו הסורים מטוס מיג 21 ליירוט ה"צלם". טייס המיג ביצע טס לעבר המב"ט, כשלפתע הזדקר המטוס, ונכנס לסחרור. טייס המיג הצליח לנטוש, והמטוס התרסק באזור קוצייר.

במהלך מלחמת לבנון הראשונה ביצעו מטוסי ה"זהבן" משימות איסוף מודיעין, דיווח והכוונה לתקיפה, חיפוש מטוסים ומסוקים שהופלו וצילום לצורך תיעוד. במהלך הטיסות אבד מטוס אחד בטיסה מבצעית לאחר שנפגע מקליע. כן נפגעו מספר מטוסים בתהליכי המראה ונחיתה אשר תוקנו בשטח. מל"טי המב"ט ביצעו 3 גיחות, במהלכם הופלו 2 מב"טים בשטח סורי. מב"ט שלישי השלים את משימתו כמתוכנן, והונצל. בוצעו 9 גיחות "תלם" מתוך 11 שיגורים (2 התרסקו לאחר שיגור).

עידן הסרצ'ר
בנובמבר 1988, נערך דיון בראשות מח"א בנושא הצטיידות במזל"טים. לאחר שקלית מספר אפשרויות, התקבלה החלטה להצטייד בדור חדש של מזל"טים מתוצרת "כחול/לבן" - הסרצ'ר. בשנת 1990 נסגר הגף שהיה אחרי על הפעלת מטוסי התלם. המירומית נקלטה כממלאת מקום של המב"ט, והוחלט שהשדמיות ישמשו לצורך פיתוח טילים בלבד.

ב-16 ביולי 1992 בטקס רשמי במעמד מפקד חיל-אוויר, נקלטו ששת המזל"טים הראשונים מדגם סרצ'ר שפותחו ע"י ה"תעשיה האווירית", ביחידת המל"טים בבסיס פלמחים. המזל"ט החדש זכה גם לכינוי עברי: "חוגלה".

בעת מבצע "דין וחשבון" (1993) ביצעה הטייסת 27 גיחות. הצלחתה של הטייסת במבצע האיצה את קצב ההצטיידות באמצעי לחימה חדשים, והטייסת החלה לקלוט מטעדים לצילום בלילה ומטעדי צבע. שלוש שנים מאוחר יותר, בעת מבצע "ענבי זעם" הוכחה יכולתה של הטייסת לבצע איסוף חזותי בזמ"א ברצף של יום ולילה ובתנאי מזג אוויר קשים.

מקבלים כנפיים
לאור הגידול ביכולות מערך הכטב"ם ונוכח התפתחותו הוחלט להעניק למפעילי הכטב"ם את הזכות לענוד כנפי מפעיל, כחלק מהסמלים המאפיינים מקצועות ייחודיים בצה"ל. ב-14 ביולי 1999 נערך טקס הענקת הכנפיים למטיסי המזל"טים.

כחצי שנה מאוחר יותר, השתתף מזל"ט "כוכב לבן" (גרסתו השניה של מטוס הסרצ'ר) בטיסה מבצעית ראשונה בשמי לבנון. "כוכב לבן" פעל גם בזמן אינתיפדת אל-אקע בשנת 2000. הלחימה כנגד פעילי הטרור ותשתיתו חייבה שימוש באמצעים מדויקים שלא יסבו נפגעים בקרב החפים מפשע. יחידת המל"טים נטלה חלק פעיל באיסוף מודיעין מקדים, בתצפיות ממושכות, בהכוונת מסוקי קרב לעבר המטרות ובדיווחי תוצאות בסיום.

באפריל 2004 הוצא מערך הזהבן מן השירות לאחר 25 שנות שירות.

עידן השובל
מערך מזל"טי "כוכב לבן" שהופעלו ע"י הטייסת זה מספר שנים הלך והזדקן וכושר עמידתו במשימות הלך ופחת. לאחר שהתקבלה החלטה כי יש צורך לעלות את שעות החוזי, אישר המטה הכללי לדון עם התעשייה האווירית ברכש מל"ט "מחץ 1". בינואר 2005 אושרה העסקה והמל"ט זכה לשם העברי "שובל".

ב-16 באוגוסט 2005 הועברה לראשונה השליטה על ה"שובל" מקרון השליטה של תעשיה האווירית בעין-שמר לקרון בבסיס פלמחים. גיחה זו סימלה את מסירת ה"שובל" הראשון לחיל-האוויר. באותו החודש המריא ה"שובל" לפעילותו המבצעית הראשונה אותה סיים בהצלחה. ב-7 במרץ 2007 נקלט השובל הראשון של חיל האוויר בטייסת.

כיום, טייסת "המל"טים הראשונה" נחשבת לאחת הפעילות בחיל-האוויר ומטוסיה נמצאים באוויר כמעט 24 שעות ביממה. הטייסת לקחה חלק פעיל במבצע "עופרת יצוקה", בעיקר בליווי כוחות הקרקע, איסוף מודיעין ותצפיות על משגרי קסאמים ומחבלים. גם במבצע "עמוד ענן" בשנת 2012 עסקו מטוסי הטייסת ללא הפסקה במשימות חוזי ומודיעין, במטרה להביא להצלחת המבצע ולהשיב את השקט הביטחוני לתושבי ישראל.

סמל טייסת "המל"טים הראשונה"
סמל טייסת "המל"טים הראשונה"