מוזיאון חיל האוויר

אתרים היסטוריים

בכל אחד מבסיסיו הוותיקים של חיל-האוויר מצויים אתרים היסטוריים מתקופות שונות.
לעיתים ניתן למצוא בבסיס מסוים שריד אחרון לתופעה אדריכלית רחבה שנותרה רק בו. רבים מן האתרים נשמרו בבסיסים בזכות מפקד זה או אחר או בדרך מקרה. לרבים מהם נשקפת סכנת הריסה רק משום שהם אינם מתפקדים עוד בתפקידם המקורי או מסיבות בטיחות. מוזיאון חיל-האוויר רואה עצמו כאחראי להצלתם ולשימורם של מבנים בעלי ערך היסטורי מיוחד בתחומי בסיסי חיל-האוויר.

מגדל מים בריטי

כפר סירקין

מגדל מים בריטי נטוש בשדה התעופה בכפר סירקין. מגדלי מים מסוג זה איפיינו את בסיסי הצבא הבריטי בכלל, ובסיסי חיל-האוויר המלכותי הבריטי בפרט. כדאי לשים לב לעיטורים הבריטיים האופייניים בצורת X על-גבי גוף המיכל.

מבנה פח מגולוון

כפר סירקין

אחד משלושה מבנים מסוג זה שנותרו בארץ, שלושתם בבסיס סירקין. חיל-האוויר המלכותי הבריטי עשה שימוש נרחב במבני פח מגולוון - מבנים ארעיים במקורם. המבנה שבתמונה שימש למגורי צוותי המפציצים הבריטים שעסקו בתקופת מלחמת העולם השנייה ולאחריה בצייד אוניות מעפילים בים התיכון. בשנים 1950-1954 לנו במבנה זה, ובאחרים כדוגמתו שהיו בבסיס, פרחי הטיס הראשונים של חיל-האוויר.

דת"ק מטוסי קרב בריטי

שדה תימן

מבנה תת-קרקעי מבוצר, שנבנה בתקופת מלחמת העולם השנייה לצורך אחסנתו והגנתו של מטוס ספיטפייר בודד. המקום - שדה תעופה בריטי שהוקם צפונית-מערבית לבאר שבע, לנוכח התקרבות הצבא הגרמני למצריים בשנת 1942. במבצע קדש שימשו מבנה זה ומבנים נוספים בסביבתו את טייסת 140 שהפעילה מטוסי הרווארד לתקיפת הצבא המצרי בסיני.

עמדת נ"מ בריטית

שדה תימן

חפירה מבוצרת דמויית באר זו שימשה בתקופת מלחמת העולם השנייה כעמדה מוגנת לתותח נ"מ קל, מהיר ירי, בעל קצב אש גבוה ולצוותו, לצורך הגנת שדה התעופה.

מגדל פיקוח

בסיס חצור

מגדל פיקוח בריטי מתקופת מלחמת העולם השנייה. באותה תקופה נקרא הבסיס קסטינה - כשם העיירה הערבית הסמוכה אליו. מגדלי פיקוח בריטיים שרדו ברמת-דוד, מגידו, סירקין, תל-נוף וחצור.

המבנה המרכזי בבית-הספר הטכני של חיל-האוויר

חיפה

מבנה זה והמתחם שסביבו שימשו בשנות ה-30 כבית-ספר תיכון מקצועי לתלמידים ערבים מחיפה. עם כיבוש חיפה במלחמת העצמאות, באפריל 1948, הוסב ו מתקני בית-הספר לשימוש צבאי, ונפתח בו בה"ט (בסיס הדרכה טכנית) 2. כיום משמש המבנה, שהפך במשך השנים לסמלו של בית-הספר הטכני של חיל-האוויר, את בית הספר למקצועות הטכניים בתחום האלקטרוניקה.

חזור למעלה
 
1 | 2