יומן ארועים

Bookmark and Share
תקיפת הגשרים באזור סואץ פורסם בתאריך 08.10.1973

מטוסי חיל-האוויר המריאו באור ראשון לתקוף גשרים, נגמ"שים, שריון וכלי-רכב באזור קנטרה. מטוסי סקייהוק וסופר-מיסטר השתתפו בתקיפות, וטייסיהם דיווחו על ירי אש נ"מ חזקה ועל שיגור טילים לעברם. אחד ממטוסי הסקייהוק נפגע בזנבו מטיל. עד שעות הערב המשיכו מטוסי פאנטום וסקייהוק בתקיפות בקנטרה ובמזרח-התעלה.

במקביל, תקפו מטוסי סקייהוק, פאנטום וסער גשרים באזור פירדאן, ובעקבותיו דווייר-סואר ואיסמעיליה. אחד ממטוסי הפאנטום שהשתתף בתקיפה נפגע מטיל. גם מטוס סקייהוק, שהמריא לתקיפת טנקים, נפגע מטיל "זרת". הטייס נטש וחולץ. מטוסו של סגן גדעון אליעזר, שהשתתף בתקיפות, נפגע והתרסק, וסגן אליעזר נספה.

חיל-האוויר תקף גם גשרים באזור סואץ. לעבר זוג מטוסי סקייהוק שיצא לתקיפה שוגרו שני טילים, שפגעו במטוסו של סגן צבי רוזן. המטוס נפל, והטייס צנח ונשבה. בהמשך המריאו מטוסים נוספים של חיל-האוויר לתקיפה במזח בתעלה. החל משעה 22:45 המריאו מטוסי פאנטום לתקיפת גשרים ומשטחי צליחה. מטוסם של סרן יוגב זאב וסגן אמיצי זבולון פגע בקרקע לאחר שנפגע מטילי נ"מ. הצוות נספה. מטוס נוסף, של רס"ן מיכאל דביר וסרן שבתאי בן-שוע, שהמריא ב-23:23, נפגע מירי נ"מ. הטייסים נטשו בגובה נמוך, ובן-שוע נפצע בזמן הנטישה. הטייסים עשו דרכם ברגל מאזור האגם המר לעבר כוחות צה"ל בלב הארמיה השלישית. כשהגיעו לכביש שהיה בשליטת צה"ל, ויתרו על רכב שנשלח לאסוף אותם, ושבתאי בן-שוע דרש מסוק לחילוץ: "הגעתי בטיסה, ואשוב רק בטיסה". מסוק יסעור הגיע, ופינה את השניים לבית-החולים.

ברמת-דוד שמעו בצער על נפילת שני המטוסים. באותו זמן חגגו במגדל-הפיקוח עם רס"ר מיכאל מוסקט, שזכה באותו בוקר לצל"ש, בעת שהותו במגדל כאחראי משמרת. וזה הסיפור: תוך כדי המראת רביעיית מטוסי מיראז' לפיטרול, הבחין מיכאל באש הפורצת ממנוע המטוס של הטייס סרן בהירי, וצעק בקשר לטייס להפסיק את ההמראה. נראה, כי לא עלה בידי בהירי לבלום את המטוס. הוא הפעיל את כיסא-המפלט בגובה אפס, וכתוצאה מכך נשברו שתי רגליו בנחיתה. הפקח לא איבד את עשתונותיו, והרים את רשת העצירה שבקצה המסלול. המטוס נתפס ברשת, ולאחר מאמץ של אנשי התחזוקה, יצא לטיסה כבר למחרת היום.

חיל-האוויר המשיך לתקוף יעדים בחזית הדרום. באיסמעיליה הפציצו מטוסי סער חפירות וצמתים, מטוסי פאנטום תקפו עמדת ארטילריה ומטוסי סקייהוק תקפו כוחות שריון. באזור דווייר-סואר תקפו מטוסי סער מטרות, ודיווחו על פגיעות בכלי-רכב. גם בפורט-סעיד נמשכו התקיפות: מטוסי סקייהוק תקפו מערכי טילים, מיכלי דלק, בונקרים ומבנים, והשיגו תוצאות מרשימות.

על-פי החלטת הרמטכ"ל, תוכננו מתקפות צה"ל בסיני בהדרגה, כדי שחיל-האוויר יוכל לרכז את העוצמה המירבית שלו לסיוע לאוגדה, שתקפה את כוחות היבשה המצריים. בבוקר 8 באוקטובר נערכו כוחות היבשה של צה"ל למתקפת-נגד במטרה לבלום את הכוחות המצריים. כהכנה למתקפת צה"ל, תקף חיל-האוויר מטרות מצריות באזור. אך הסיוע האווירי לא הספיק, ומתקפת-הנגד נכשלה, בעיקר בגלל תיכנון לקוי. בעקבות כשלון התקיפה, אשר במהלכה איבד חיל-האוויר שני מטוסים, המשיכו מטוסי החיל לתקוף במלוא העוצמה את הכוחות המצריים, במטרה למנוע מהם להתקדם לתוך סיני.

לבקשת סגן הרמטכ"ל, החל חיל-האוויר לתקוף את הגשרים על התעלה באזור פירדאן. בתקיפה השתתפו מטוסי פאנטום, וטייסיהם דיווחו על פגיעות טובות במטרה. סך-הכל הושמדו שמונה גשרים, והמצרים נאלצו לקפל את גשריהם כדי למנוע את השמדתם על-ידי מטוסי חיל-האוויר.

בעת התקיפה באיזור פירדאן נפגע מטוס פאנטום מטילי נ"מ. אנשי הצוות, רס"ן אורי שעני וסג"מ דרור יפה, נהרגו.

מטוסי סקייהוק תקפו כביש, תחנת רכבת, גשרים ושריון. בשעה 17:00 המריא זוג מטוסים לתקיפה ב"חווה הסינית". מטוסו של סגן צבי בשן נפגע מטיל והטייס נספה. המצרים העריכו, שצה"ל יבצע באותו היום מתקפת-נגד, אחרי שכוחות המילואים יגיעו לתעלה. מסיבה זו תקפו מטוסי חיל-האוויר המצרי יעדים באזור התעלה, ונספרו כ-10 גיחות מסוקים בשעות הלילה. בתקיפות אלה ספג חיל-האוויר המצרי אבידות ניכרות - 27 מטוסי תקיפה וארבעה מסוקים הופלו.