יומן ארועים

Bookmark and Share
הלחימה מול הארמיות המצריות

חיל-האוויר תקף בגזרת הארמיה השנייה ובגזרת הארמיה השלישית משני צידי התעלה, וסייע לכוחות צה"ל לאורך כל החזית. בעיר סואץ נמשכה הלחימה גם לאחר הפסקת-האש, וזאת במטרה לחלץ את כוחות צה"ל שנתקעו בעיר. נערכו גם קרבות-אוויר במהלכם הופלו מטוסים מצריים רבים.

תקיפות נוספות התבצעו באזור הארמיה השלישית, שם תקפו מטוסי סקייהוק, סופר-מיסטר ופאנטום ריכוזי ארטילריה, מחפורות, כלי רכב, תותחים, שריון, מכלי-מים ודלק, גשרים, מצבורי תחמושת, מפקדה וטנקים. באזורים עתקה וראס-עדבייה תקף חיל-האוויר סוללות-חוף, כלי רכב ועמדות נ"מ.

כהכנה לכיבושה של העיר סואץ על-ידי כוחות צה"ל, הופצצה העיר על-ידי מטוסי חיל-האוויר. בדיעבד התברר, כי בעיר היו כוחות מצריים רבים. משעה 10:00 הפך קרב ההתקדמות לקרב חילוץ, שבו הופעל חיל-האוויר בתקיפות על פורט-איברהים (ממזרח לסואץ), שכן תקיפת העיר סואץ היתה מסכנת גם את כוחות צה"ל. בחילוץ הכוח השתתפו מטוסי פאנטום וסקייהוק, שדיווחו על פגיעות טובות.

מיד לאחר חילוץ הכוח, הופנו מסוקים אל עבר העיר סואץ, לסייע בפינוי הנפגעים הרבים, שחזרו בהדרגה לעיר הנצורה. במהלך הפינוי התרסק אחד ממסוקי היסעור, שהיה עמוס בפצועים רבים, מסיבה שאיננה ברורה עד היום. 24 פצועים ואנשי צוות מצאו את מותם, ובהם סרן עופר אייל הקברניט, סגן מירון גרנות (גרנשטן) טייס-המישנה, רב"ט ראובן פלדמן וסמל צבי שבייד המכונאים המוטסים, ורס"ן ד"ר אורי פרנד, הרופא של חטיבת הצנחנים וממשחררי ירושלים. היתה זו אבידה קשה, בייחוד על רקע העובדה, שסיום המלחמה היה כה קרוב.

על-אף ההתקפות הישראליות בחזית, לא ניסה חיל-האוויר המצרי לבצע תקיפות נגד כוחות צה"ל. בקרב-אוויר הופלו 11 מטוסי מיג-21.